Lapua laskemoon

Lapua padrunitehas asutati 1923. aastal. 85 aasta pikkuse tegutsemisaja vältel on Lapua arenenud üheks maailma tuntuimaks padrunitootjaks.

Kogu tegutsemisaja jooksul on Lapua eesmärk olnud ülim täpsus ja enamik tänapäeva täpsuslaskureid eelistabki laadida oma relva just Lapua toodanguga.

Lapua ehk Nammo Lapua Oy, nagu firmat rohkem tuntakse, kuulub suurde põhjamaisesse Nammo Groupi. Ettevõte toodab peamiselt väiksekaliibrilisi relvapadruneid ja tsiviil- ja professionaalse laskemoona komponente.


Tähelepanelik kuulamine – edu pant

Osaliselt tuleneb Lapua toodangu edu loomulikult aastakümnete pikkusestest kogemustest, tippkvaliteetsetest ülipuhastest materjalidest ja põhjalikult reguleeritud tootmisprotsessist. Hoolimata sellest, et kogu tootmisprotsess ja kvaliteedikontroll on automatiseeritud, ei pea Lapua eksperdid paljuks vajaduse korral isiklikult läbi katsetada viimast kui ühte padrunitehases läbi viidud uuendust – iga padruni, iga kuuli, hülssi, tongi aga ka kasutatava püssirohusegu häid ja halbu omadusi.

Kuid kõige tähtsam padrunitootmise edukuses on oskus kuulata, panna tähele laskurite hinnanguid olemasoleva toodangu kohta, soovitusi, ettepanekuid. Oma klientide tähelepanelik ära kuulamine ongi saanud Lapuale omaseks. Tehasesse laekunud ettepanekud ja soovitused arutatakse põhjalikult läbi, kaaludes nende positiivseid ja negatiivseid omadusi.

Vajadusel korraldatakse isegi proovipartii tootmine, et oleks võimalik läbi viia katsetulistamised. Tihe suhtlemine oma klientidega tagab selle, et ükski väärt nõu ei jää tähelepanuta. Just viimane tõsiasi tagabki selle, et laskurid üle kogu maailma saavad kasutada just sellise kvaliteediga laskemoona, mida nad vajavad, mis on neile parim. Koostöö tarbijatega tagab sellegi, et laskemoona kvaliteet paraneb aastast aastasse, selle tootmisel rkendatakse ühtviisi nii teaduse ja tehnoloogias viimaseid saavutusi, kui kogenud praktikute tähelepanekuid.


Komponentide omavaheline sobivus

Lapua padrunitele omane tippkvaliteet ja täpsus on saavutatud padrunikomponentide omavahelise ülitäpse sobivusega. Kaljukindel täpselt ajastatud padrunisisene plahvatus, kuuli optimaalne suudmekiirus ja välja tulistatud kuuli ballistilised omadused on saavutatud tänu padrunikomponentide ülitäpsele konstruktsioonile ja tootmistehnoloogiale. Padrun saab olla perfektne vaid siis, kui kõik tema osad on perfektsed. Lapua padrunite eeliseid on isiklikult tundnud jahimehed, kes on need lisanud oma arsenali.


Sertifitseeritud kvaliteet

Lapua padrunite kvaliteeti tõendavad mitmed kõrgelthinnatud sertifikaadid. Nammo Lapua Oy toodangu kvaliteeti tõendavad ISO 9001 ja AQAP 2110 sertifikaadid. Firmat on tunnustatud ka ISO 14001 keskonnasõbralikkuse sertifikaadiga.


Lapua tehase ajalugu

1923 - Soome iseseisvus 1917. aastal ja 1923. aastal rajati Lapuasse riiklik padrunitehas. 1927. aastast kandis tehas nime Riiklik Padrunitehas. Algselt ei hiilanud tehas erilise laiahaardelisuse ega toodangumahtudega, kuid tulenevalt poliitilise olukorra muutumisest Euroopas enne Teist maailmasõda mitmekordistus tehase toodang

1946 - Lapua padrunitehas läks Valmeti Riikliku Metllivabriku koosseisu. 1947. aastal alustati ääretulepadrunite tootmist. 1955. aastal läks padrunitehas Soome Kaitseministeeriumi alluvusse


Tootmise kasvu kümnendid

  • 1976. aastal toimunud plahvatuse tagajärjel rajati linnast eemal uued tootmishooned.
  • 1984. aastal alustas tööd ka uus kuuli- ja hülsivabrik.
  • 1980. aastast alates hakati Lapua padrunivabrikus pöörama erilist tähelepanu tootearendusele, mis tõi kaasa tsiviillaskemoona läbimüügi hüppelise kasvu. Mida enam tähelepanu pöörati turundusele ja tootearengule, seda tugevamalt sai tehas jala maha ka laskespordi laskemoona, jahimoona ja eriotstarbelise laskemoona tootjana.
  • 1991. aastal moodustati Lapuast sõltumatu piiratud osalusega aktsiaselts, mille nimeks sai Padrunivabrik Lapua Ltd. 1992. aastal omandas Lapua Saksamaa laskemoonavabriku SK Jagd- und Sportmunition Gmbh, mille toodang laiendas Soome padrunivabriku toodangu sortimenti.
  • 1996 Soome sõjatöösturid moodustasid riikliku firma Patria Industries, mille osadeks said Patria Finavitec, Patria Lapua, Vihtavuori Oy, Patria Vammas ja Patria Vehicles
  • 1998. aasta augustis allkirjastasid Soome ettevõte Patria Industries Oy, Celsius AB Rootsist ja Raufoss ASA Norrast kokkuleppe, millega sündis ühisettevõte Nordic Nammo Group
  • 2005. aastal muutus Nammo AS-i osalus: 50 protsenti aktsiatest läks Patria Oy osalusse, teised 50 protsenti aga omandas Norra valitsus.


Lasu täpsus garanteeritud

Lapua jahipüssipadrunites kasutatakse näiteks Naturalis- ja Mega-tüüpi kuule, mis on hoolikalt kujundatud eesmärgipõhiselt. Naturalis-tüüpi kuulide ballistilised omadused on suurepärased nii avatud looduses kui metsaaladel – kuuli suunda ei suuda muuta isegi selle teele jäävad lehed ja oksad.
Lapua jahipüssikuulide kaalusäiluvus on tähelepanuväärne – Naturalis-tüüpi vaskkuulide kaalu säilivus ulatub 100 protsendini.

Üles