Privaatsus ja andmekaitse

Andmekaitse ja kliendi privaatsus

  • Jahipaun OÜ (Müüja) vastutab Kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel.

  • Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

  • Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

  • Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

  • Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

  • Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

  • Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

  • Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Jahipaun OÜ poolt saadetavaid pakkumisi ning nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist või seni kogutud andmete kustutamist Jahipauna andmebaasist.

  • Jahipaun OÜ ei väljasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a juhul kui andmete avaldamist nõuab seaduslik alus.

  • Isikuandmeid töötleb Jahipaun OÜ, Mäealuse 12, 12618 Tallinn, reg.nr. 10028347.